"level at one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poziom przy czyjś klatka piersiowa
  1. level czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I stood in the dust and watched the men level their guns at my chest.