Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"lay against one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wnosić czyjś klatka piersiowa
  1. lay czasownik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    For a moment, she laid her forehead against his chest, unable to move.

podobne do "lay against one's chest" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "lay against one's chest" po angielsku

inne