PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"chest strains" — Słownik kolokacji angielskich

chest strains kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obciążenia klatkie piersiowej
  1. chest rzeczownik + strain czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Her narrow chest strained against the belt.

    Podobne kolokacje: