PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"lie on one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

lie on one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): leżeć czyjś klatka piersiowa
  1. lie czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Traditionally, the suit is made to lie very flat on the toreador's chest, and this proved to be difficult.