"chest wader" — Słownik kolokacji angielskich

chest wader kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ptak brodzący klatki piersiowej
  1. chest rzeczownik + wader rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Wearing the mud shoes with his chest waders, my brother Dan walked in an area where he would have been in over his head without the former.

    Podobne kolokacje: