PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"armored chest" — Słownik kolokacji angielskich

armored chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pancerna klatka piersiowa
  1. armored przymiotnik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He lunged forward, his two hundred and ten pounds driving his shoulder into the man's armored chest.

    Podobne kolokacje: