"set on one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

set on one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umieszczać czyjś klatka piersiowa
  1. set czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Setting the flashlight on his chest, she picked up the envelope.