PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"bring to one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabierać czyjś klatka piersiowa
  1. bring czasownik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I lifted the weight off the cradle and brought it to my chest.