PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"smooth chest" — Słownik kolokacji angielskich

smooth chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gładka klatka piersiowa
  1. smooth przymiotnik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His floppy white shirt, wide open to his waist, revealed a smooth and tawny chest.