PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"lay across one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść wszerz czyjś klatka piersiowa
  1. lay czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She stretched out an arm and lay it across his chest.