Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"flat chest" — Słownik kolokacji angielskich

flat chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mieszkanie klatka piersiowa
  1. flat przymiotnik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And then on came a tall, handsome woman with a perfectly flat chest.

    Podobne kolokacje:

podobne do "flat chest" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "flat chest" po angielsku

idiom