Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"flat" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

flat przymiotnik

flat + rzeczownik
Kolokacji: 271
flat surface • flat roof • flat land • flat fee • flat stone • flat tax • flat plain • flat rock • flat rate • flat ground • flat top • flat voice • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 52
1. flat surface = mieszkanie powierzchnia flat surface
2. flat roof = stropodach flat roof
3. flat land = mieszkanie ziemia flat land
4. flat fee = jednolita stawka flat fee
5. flat stone = mieszkanie kamień flat stone
6. flat tax = podatek liniowy flat tax
7. flat plain = równina mieszkania flat plain
8. flat rate = jednolita stawka, zryczałtowana opłata flat rate
9. flat rock = mieszkanie kamień flat rock
10. flat voice = głos mieszkania flat voice
11. flat ground = ziemia mieszkania flat ground
12. flat top = mieszkanie szczyt flat top
13. flat area = obszar mieszkania flat area
14. flat terrain = teren mieszkania flat terrain
15. flat face = twarz mieszkania flat face
16. flat Group race = wyścig mieszkania grupowy flat Group race
17. flat side = mieszkanie strona flat side
18. flat piece = kawałek mieszkania flat piece
19. flat bread = mieszkanie chleb flat bread
20. flat foot = płaska stopa flat foot
21. flat screen = płaski ekran flat screen
22. flat plate = talerz mieszkania flat plate
23. flat tone = ton mieszkania flat tone
24. flat bottom = dno płaskie flat bottom
25. flat plane = mieszkanie samolot flat plane
26. flat floor = podłoga mieszkania flat floor
27. flat nose = nos mieszkania flat nose
28. flat field = pole mieszkania flat field
29. flat landscape = mieszkanie krajobraz flat landscape
30. flat expanse = przestrzeń mieszkania flat expanse
31. flat sheet = kartka mieszkania flat sheet
32. flat head = łeb stożkowy płaski (wkrętu) flat head
33. flat panel = panel mieszkania flat panel
34. flat box = mieszkanie pudło flat box
35. flat stomach = płaski brzuch flat stomach
36. flat space = przestrzeń płaska flat space
37. flat belly = żołądek mieszkania flat belly
38. flat cap = kaszkiet flat cap
39. flat shoe = mieszkanie but flat shoe
40. flat country = mieszkanie kraj flat country
41. flat line = linia mieszkania flat line
42. flat spot = miejsce mieszkania flat spot
43. flat water = woda niegazowana flat water
44. flat slab = płyta mieszkania flat slab
45. flat stretch = odcinek mieszkania flat stretch
46. flat eye = mieszkanie oko flat eye
47. flat disk = dysk mieszkania flat disk
48. flat section = część mieszkania flat section
49. flat sales = płaskie sprzedaże flat sales
50. flat shape = kształt mieszkania flat shape
51. flat variety = mieszkanie różnorodność flat variety
52. flat trajectory = mieszkanie trajektoria flat trajectory
czasownik + flat
Kolokacji: 23
fall flat • lay flat • go flat • lie flat • press flat • ...
przysłówek + flat
Kolokacji: 27
relatively flat • perfectly flat • fairly flat • essentially flat • generally flat • ...
flat + przyimek
Kolokacji: 13
flat on • flat for • flat with • flat in • flat to • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.