PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"chest painted" — Słownik kolokacji angielskich

chest painted kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klatka piersiowa malowała
  1. paint czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In his research, he found many examples of two distinctive types of 19th-century Vermont furniture: chests painted with exaggerated graining that were made in Shaftsbury and other chests with the undulating bombe fronts produced in Norwich.