PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"chest bone" — Słownik kolokacji angielskich

chest bone kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kość klatkia piersiowej
  1. chest rzeczownik + bone rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was as if her big white teeth burrowed through his chest bone and ate a hole into his heart.

    Podobne kolokacje: