TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"bone" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

bone rzeczownik

rzeczownik + bone
Kolokacji: 89
animal bone • leg bone • skull bone • thigh bone • collar bone • arm bone • bone of contention • dinosaur bone • hip bone • jaw bone • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
1. animal bone = zwierzęca kość animal bone
2. leg bone = kość nóg leg bone
4. thigh bone = kość udowa thigh bone
5. collar bone = obojczyk collar bone
6. arm bone = ramię kość arm bone
7. bone of contention = kość niezgody bone of contention
8. dinosaur bone = dinozaur kość dinosaur bone
9. hip bone = kość biodrowa hip bone
10. jaw bone = szczęka kość jaw bone
11. finger bone = palec kość finger bone
12. chicken bone = kość z kurczaka chicken bone
13. fish bone = ość fish bone
14. bone of one's face = kość z czyjś twarz bone of one's face
15. cheek bone = policzek kość cheek bone
16. foot bone = stopa kość foot bone
17. wrist bone = kość nadgarstka wrist bone
18. ankle bone = kość skokowa ankle bone
19. limb bone = kończyna kość limb bone
20. shoulder bone = łopatka shoulder bone
bone + rzeczownik
Kolokacji: 95
bone marrow • bone loss • bone structure • bone cancer • bone density • bone fragment • bone fracture • bone marrow transplant • ...
bone + czasownik
Kolokacji: 71
bone breaks • bone aches • bone shows • bone snaps • bone grows • ...
czasownik + bone
Kolokacji: 55
feel in one's bones • make no bones • leave one's bones • break a bone • contain bones • suffer bones • bone is found • ...
przymiotnik + bone
Kolokacji: 116
broken bone • human bone • bare bone • strong bone • old bone • small bone • long bone • white bone • dry bone • funny bone • ...
przyimek + bone
Kolokacji: 24
of bone • through bone • with bones • for bones • in one's bones • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.