PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"lower to one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niższy aby czyjś klatka piersiowa
  1. lower czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Then I lowered it to my chest and pushed it up again.