"put to one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

put to one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przypisywany czyjś klatka piersiowa
  1. put czasownik + chest rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He put a hand to his chest, feeling the ribs there.