"hard chest" — Słownik kolokacji angielskich

hard chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): twarda klatka piersiowa
  1. hard przymiotnik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She leaned under the blankets to plant a kiss on his hard chest.

    Podobne kolokacje: