Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"chest filled" — Słownik kolokacji angielskich

chest filled kolokacja
Popularniejsza odmiana: fill one's chest
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klatka piersiowa napełniła się
  1. fill czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    So the boy says of himself, "I simply filled my chest with air and took off down the coast."