Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"put into one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wkładać czyjś klatka piersiowa
  1. put czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You put two bullets into the guy's chest and one in the brain.