KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"chest" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

chest rzeczownik

rzeczownik + chest
Kolokacji: 29
war chest • treasure chest • chest of drawers • barrel chest • medicine chest • ...
chest + rzeczownik
Kolokacji: 42
chest pain • chest X-ray • chest cavity • chest wall • chest hair • chest wound • chest muscle • ...
chest + czasownik
Kolokacji: 38
chest heaves • chest falls • chest rises • chest feels • chest tightens • ...
czasownik + chest
Kolokacji: 152
fold across one's chest • cross over one's chest • clutch to one's chest • feel in one's chest • press against one's chest • ...
przymiotnik + chest
Kolokacji: 62
bare chest • broad chest • upper chest • wooden chest • small chest • large chest • massive chest • ...
przyimek + chest
Kolokacji: 34
on one's chest • to one's chest • of one's chest • across one's chest • against one's chest • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
2. about one's chest = około czyjś klatka piersiowa about one's chest
3. within one's chest = wewnątrz czyjś klatka piersiowa within one's chest
4. between one's chest = pośrodku czyjś klatka piersiowa between one's chest
5. away from one's chest = z dala od czyjś klatka piersiowa away from one's chest
6. under one's chest = poniżej czyjś klatka piersiowa under one's chest
7. above one's chest = wyżej czyjś klatka piersiowa above one's chest
8. towards one's chest = w kierunku czyjś klatka piersiowa towards one's chest
9. along one's chest = wzdłuż czyjś klatka piersiowa along one's chest
10. up one's chest = w górę czyjś klatka piersiowa up one's chest
11. atop one's chest = na czyjś klatka piersiowa atop one's chest
12. before one's chest = wcześniej czyjś klatka piersiowa before one's chest

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.