PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"land on one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ziemia na czyjś klatka piersiowa
  1. land czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Hot, burning pain knifed through him as she landed heavily on his chest.