PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"barrel-like chest" — Słownik kolokacji angielskich

barrel-like chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klatka piersiowa w stylu beczka
  1. barrel-like przymiotnik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The creature had a barrel-like chest and thick, : powerful-looking legs.

    Podobne kolokacje:

podobne do "barrel-like chest" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "barrel-like chest" po angielsku

przymiotnik
barrel-chested = posiadający beczkowatą (okrągłą, odstającą) klatkę piersiową
rzeczownik
barrel chest = beczkowata klatka piersiowa (okrągła, szeroka, odstająca)