PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"point to one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): punkt aby czyjś klatka piersiowa
  1. point czasownik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And she used an arm of the suit to point to its chest.