PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"chest tightens" — Słownik kolokacji angielskich

chest tightens kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klatka piersiowa zaciska się
  1. chest rzeczownik + tighten czasownik
    Zwykła kolokacja

    It made his chest tighten in fear as he remembered the picture she had come out of that meeting with.

    Podobne kolokacje: