Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"point at one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): punkt przy czyjś klatka piersiowa
  1. point czasownik + chest rzeczownik
    Silna kolokacja

    I pointed a finger at my chest and looked the question.

powered by  eTutor logo