PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"place on one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miejsce na czyjś klatka piersiowa
  1. place czasownik + chest rzeczownik
    Silna kolokacja

    She rolled over to face him and placed her hand on his chest.