PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"chest contracts" — Słownik kolokacji angielskich

chest contracts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umowy klatkie piersiowej
  1. chest rzeczownik + contract czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Kaunas, his chest seemingly contracted past the point where he could cry out, stared at something much closer.

    Podobne kolokacje: