PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"chest" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

chest rzeczownik

rzeczownik + chest
Kolokacji: 29
war chest • treasure chest • chest of drawers • barrel chest • medicine chest • ...
chest + rzeczownik
Kolokacji: 42
chest pain • chest X-ray • chest cavity • chest wall • chest hair • chest wound • chest muscle • ...
chest + czasownik
Kolokacji: 38
chest heaves • chest falls • chest rises • chest feels • chest tightens • ...
czasownik + chest
Kolokacji: 152
fold across one's chest • cross over one's chest • clutch to one's chest • feel in one's chest • press against one's chest • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 32
(2) clutch, clasp, hang, cling
Kolokacji: 7
(8) open, expose, get, leave
Kolokacji: 4
(10) puff, expand
Kolokacji: 2
1. beat one's chest = bić czyjś klatka piersiowa beat one's chest
2. slam into one's chest = trzaśnięcie do czyjś klatka piersiowa slam into one's chest
3. pound in one's chest = funt w czyjś klatka piersiowa pound in one's chest
4. pound one's chest = funt czyjś klatka piersiowa pound one's chest
5. pat one's chest = klepnięcie czyjś klatka piersiowa pat one's chest
6. crush one's chest = zgniatać czyjś klatka piersiowa crush one's chest
7. hammer in one's chest = młotek w czyjś klatka piersiowa hammer in one's chest
8. thump in one's chest = głuchy odgłos w czyjś klatka piersiowa thump in one's chest
9. beat in one's chest = rozwalać czyjś klatka piersiowa beat in one's chest
10. bump chests = klatki piersiowe guza bump chests
11. pound on one's chest = funt na czyjś klatka piersiowa pound on one's chest
12. slap one's chest = trzepać czyjś klatka piersiowa slap one's chest
13. crush against one's chest = ścisk przeciwko czyjś klatka piersiowa crush against one's chest
14. smash into one's chest = uderzać czyjś klatka piersiowa smash into one's chest
15. thump on the chest = głuchy odgłos na klatce piersiowej thump on the chest
(12) strap, pin
Kolokacji: 2
(13) thud, rumble
Kolokacji: 2
(15) protrude, thrust
Kolokacji: 2
(16) stab, run
Kolokacji: 2
przymiotnik + chest
Kolokacji: 62
bare chest • broad chest • upper chest • wooden chest • small chest • large chest • massive chest • ...
przyimek + chest
Kolokacji: 34
on one's chest • to one's chest • of one's chest • across one's chest • against one's chest • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.