"white chest" — Słownik kolokacji angielskich

white chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): blada klatka piersiowa
  1. white przymiotnik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She put a hand to her white chest.

    Podobne kolokacje: