"slam into one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trzaśnięcie do czyjś klatka piersiowa
  1. slam czasownik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Then the night exploded and pain slammed into Christian's chest.