"chest harness" — Słownik kolokacji angielskich

chest harness kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uprząż klatkia piersiowej
  1. chest rzeczownik + harness rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His chest harness locked.

    Podobne kolokacje: