"beat in one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozwalać czyjś klatka piersiowa
  1. beat czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As he moved out onto the bridge, Hawk's heart beat strongly in his chest.