"crush one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

crush one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zgniatać czyjś klatka piersiowa
  1. crush czasownik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Willie Garvin held him down with an arm that almost crushed his chest.