KURS BUSINESS ENGLISH -50%Podaruj sobie prezent na Mikołaja. Oferta tylko do niedzieli.Sprawdź

"thump in one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głuchy odgłos w czyjś klatka piersiowa
  1. thump czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Tristan's heart thumped in his chest, and he tried to display no emotion.