"beat one's chests" — Słownik kolokacji angielskich

beat one's chests kolokacja
Popularniejsza odmiana: beat one's chest
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bić czyjś klatki piersiowe
  1. beat czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He wanted to beat his chest and scream, in fact.