BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"beat one's wife" — Słownik kolokacji angielskich

beat one's wife kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bić czyjś żona
  1. beat czasownik + wife rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I want to tell the world how he beat his wife.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo