BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"beat one's opponent" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bić czyjś przeciwnik
  1. beat czasownik + opponent rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The more energy you get, the easier it is to beat opponents.

powered by  eTutor logo