"pat one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

pat one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klepnięcie czyjś klatka piersiowa
  1. pat czasownik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    When all the buttons were quite done, he patted his chest and turned on me suddenly.