"crush against one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ścisk przeciwko czyjś klatka piersiowa
  1. crush czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They grew hard in a second, and he crushed me suddenly against his chest.