"hammer in one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): młotek w czyjś klatka piersiowa
  1. hammer czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The captain stood there a moment, and felt his heart, still hammering in his chest.