"pound in one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): funt w czyjś klatka piersiowa
  1. pound czasownik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    My heart pounded in my chest so hard it hurt like hell.