"pound on one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): funt na czyjś klatka piersiowa
  1. pound czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They pound on my chest if I have a nightmare.