"bump chests" — Słownik kolokacji angielskich

bump chests kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klatki piersiowe guza
  1. bump czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At that point, the two men bumped chests while arguing, the report said.