PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"chest" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

chest rzeczownik

rzeczownik + chest
Kolokacji: 29
war chest • treasure chest • chest of drawers • barrel chest • medicine chest • ...
chest + rzeczownik
Kolokacji: 42
chest pain • chest X-ray • chest cavity • chest wall • chest hair • chest wound • chest muscle • ...
chest + czasownik
Kolokacji: 38
chest heaves • chest falls • chest rises • chest feels • chest tightens • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. chest heaves = klatka piersiowa dźwiga chest heaves
2. chest expands = klatka piersiowa napina się chest expands
3. chest caves = jaskinie klatkie piersiowej chest caves
4. chest inflates = klatka piersiowa rozdmuchuje chest inflates
5. chest fills = wystarczające ilości klatkie piersiowej chest fills
6. chest puffs = podmuchy klatkie piersiowej chest puffs
(3) rise, swell, grow, bulge
Kolokacji: 4
(5) ache, burn, hurt
Kolokacji: 3
(6) explode, burst, show
Kolokacji: 3
czasownik + chest
Kolokacji: 152
fold across one's chest • cross over one's chest • clutch to one's chest • feel in one's chest • press against one's chest • ...
przymiotnik + chest
Kolokacji: 62
bare chest • broad chest • upper chest • wooden chest • small chest • large chest • massive chest • ...
przyimek + chest
Kolokacji: 34
on one's chest • to one's chest • of one's chest • across one's chest • against one's chest • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.