ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"at one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

at one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przy czyjś klatka piersiowa
  1. at przyimek + chest rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I looked at my chest but of course saw nothing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo