ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"across one's chests" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: across one's chest
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wszerz czyjś klatki piersiowe
  1. across przyimek + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Then he moved his face back down across her chest.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo