ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"across the chest" — Słownik kolokacji angielskich

across the chest kolokacja
Popularniejsza odmiana: across one's chest
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez klatkę piersiową
  1. across przyimek + chest rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Then he moved his face back down across her chest.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo