"tighten one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dociskać czyjś klatka piersiowa
  1. tighten czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Hawkins looked up from the map and tried to keep hidden the surprise that suddenly tightened his chest.