"chest made" — Słownik kolokacji angielskich

chest made kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klatka piersiowa zrobiła
  1. make czasownik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He cited its rarity, saying the 64-inch-tall chest, made in Boston, is one of fewer than 10 extant from the William and Mary period.